Böcker
Ann-Krestin Vernersson - Rytmik äger rum i musik

Ann-Krestin Vernersson | Rytmik äger rum i musik


Rytmik äger rum i musik (2018) är en bok för alla som arbetar med Rytmikpedagogik och/eller vill bekanta sig och fördjupa sig i den Rytmikpedagogiska metoden. Boken innehåller ett unikt undervisningsmaterial där vi får ta del av metrik, ensembleledning, improvisation, komposition, ensemble- och konsertverksamhet. Till detta sammanlänkas Vernerssons djupa erfarenhet av skola och universitet, vilket tar sig uttryck i tankeväckande texter som får läsaren att reflektera och fundera. Texter som skapar en kontext för lektionsplaneringarna att vila i.

Rytmik äger rum i musik är en ”måstebok” för alla som är intresserade av musik och Rytmikpedagogik!


Johanna Österling Brunström, PhD


Ann-Krestin Vernersson | Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst

Ann-Krestin Vernersson | Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst - att utveckla och forma en musikpedagogik


Det här är på sätt och vis en omöjlig bok. Rytmikpedagogik är i första hand inte möjlig att tillägna sig i böcker utan kräver att man befinner sig på lektionsgolvet i ett musikaliskt sammanhang. Men ämnets framväxt under hälften av 1900-talet är tätt sammanknutet med författaren Ann-Krestin Vernersson, och boken är också en slags självbiografi där hon berättar om sitt förhållande till Rytmik som pedagogisk metod, dess djupare konstnärliga innebörd, och om viktiga influenser från andra personer som livskamraten och jazzmusikern Jörgen Nilsson liksom vännen och koreografen Birgit Åkesson.


Det här också en möjligheternas bok. Rytmik och då speciellt_ speglat genom Ann-Krestin Vernerssons ögon och öron är fullt av paralleller till andra uttryckssätt, såväl lärande som konst och vetenskaper. Var hittar man till exempel en föreläsning av en naturgeograf? Hos Rytmikpedagogutbildningen i Malmö naturligtvis. Möjligheterna lyfts ofta fram genom att ställa frågor. Genom att vara kritisk. Genom att vara nyfiken öppen. Möjligheterna får en struktur genom att luta sig mot formbegreppet. Frågorna och parallellerna syns också genom Ann-Krestin Vernerssons bilder, som åtföljer varje kapitel. /Stefan Klaverdal

Ann-Krestin Vernersson - ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson

Ann-Krestin Vernersson | Ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson


Birgit Åkesson var en av nittonhundratalets viktigaste koreografer och dansare. Hon var utmanande och krävande både i sin dans och sitt skrivande, liksom i mänskliga relationer och samtal.

Ann-Krestin Vernersson, professor emerita i Rytmik vid Musikhögskolan i Malmö, lärde känna Birgit Åkesson 1987. Deras vänskap varade fram till Åkessons död 2001.

Vernersson fick då ansvaret att förvalta en stor del av danskonstnärinnans konstnärliga kvarlåtenskap. I detta material fanns en liten anteckningsbok där Åkesson kastat ner korta existentiella ögonblicksreflektioner, en skrift som fram tills nu varit okänd för offentligheten. 

Till denna bok, ord och rörelser skapar rum – möten med Birgit Åkesson har Ann-Krestin Vernersson valt ut citat ur anteckningsboken som varvas med hennes personliga minnen av och samtal med dans-konstnärinnan.

Boken avslutas med en unik intervju, där Åkessons koreografiska tänkande kommer till uttryck genom hennes karaktäristiska språkliga kompression. Vernersson gjorde intervjun när Åkesson var 91 år.


-"De yttranden av henne som du bevarar och de situationer som du återberättar är guld värda.

I din bok hör jag hennes röst klar och tydlig, även i de sena anteckningarna, och igenkänner många teman som vi diskuterade genom åren. Tack för den upplevelsen!"


Horace Engdahl

Böckerna kan köpas direkt av Ann-Krestin Vernersson och boken "ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson" kan även köpas på Dansmuseet i Stockholm.

Copyright © All Rights Reserved