Böcker
Ann-Krestin Vernersson - Rytmik äger rum i musik

Ann-Krestin Vernersson | Rytmik äger rum i musik


Rytmik äger rum i musik (2018) är en bok för alla som arbetar med Rytmikpedagogik och/eller vill bekanta sig och fördjupa sig i den Rytmikpedagogiska metoden. Boken innehåller ett unikt undervisningsmaterial där vi får ta del av metrik, ensembleledning, improvisation, komposition, ensemble- och konsertverksamhet. Till detta sammanlänkas Vernerssons djupa erfarenhet av skola och universitet, vilket tar sig uttryck i tankeväckande texter som får läsaren att reflektera och fundera. Texter som skapar en kontext för lektionsplaneringarna att vila i.

Rytmik äger rum i musik är en ”måstebok” för alla som är intresserade av musik och Rytmikpedagogik!


Johanna Österling Brunström, PhD


Ann-Krestin Vernersson | Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst

Ann-Krestin Vernersson | Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst - att utveckla och forma en musikpedagogik


Det här är på sätt och vis en omöjlig bok. Rytmikpedagogik är i första hand inte möjlig att tillägna sig i böcker utan kräver att man befinner sig på lektionsgolvet i ett musikaliskt sammanhang. Men ämnets framväxt under hälften av 1900-talet är tätt sammanknutet med författaren Ann-Krestin Vernersson, och boken är också en slags självbiografi där hon berättar om sitt förhållande till Rytmik som pedagogisk metod, dess djupare konstnärliga innebörd, och om viktiga influenser från andra personer som livskamraten och jazzmusikern Jörgen Nilsson liksom vännen och koreografen Birgit Åkesson.


Det här också en möjligheternas bok. Rytmik och då speciellt_ speglat genom Ann-Krestin Vernerssons ögon och öron är fullt av paralleller till andra uttryckssätt, såväl lärande som konst och vetenskaper. Var hittar man till exempel en föreläsning av en naturgeograf? Hos Rytmikpedagogutbildningen i Malmö naturligtvis. Möjligheterna lyfts ofta fram genom att ställa frågor. Genom att vara kritisk. Genom att vara nyfiken öppen. Möjligheterna får en struktur genom att luta sig mot formbegreppet. Frågorna och parallellerna syns också genom Ann-Krestin Vernerssons bilder, som åtföljer varje kapitel.


Stefan Klaverdal

Ann-Krestin Vernersson - ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson

Ann-Krestin Vernersson | Ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson


Birgit Åkesson var en av nittonhundratalets viktigaste koreografer och dansare. Hon var utmanande och krävande både i sin dans och sitt skrivande, liksom i mänskliga relationer och samtal.

Ann-Krestin Vernersson, professor emerita i Rytmik vid Musikhögskolan i Malmö, lärde känna Birgit Åkesson 1987. Deras vänskap varade fram till Åkessons död 2001.

Vernersson fick då ansvaret att förvalta en stor del av danskonstnärinnans konstnärliga kvarlåtenskap. I detta material fanns en liten anteckningsbok där Åkesson kastat ner korta existentiella ögonblicksreflektioner, en skrift som fram tills nu varit okänd för offentligheten. 

Till denna bok, ord och rörelser skapar rum – möten med Birgit Åkesson har Ann-Krestin Vernersson valt ut citat ur anteckningsboken som varvas med hennes personliga minnen av och samtal med dans-konstnärinnan.

Boken avslutas med en unik intervju, där Åkessons koreografiska tänkande kommer till uttryck genom hennes karaktäristiska språkliga kompression. Vernersson gjorde intervjun när Åkesson var 91 år.


-"De yttranden av henne som du bevarar och de situationer som du återberättar är guld värda.

I din bok hör jag hennes röst klar och tydlig, även i de sena anteckningarna, och igenkänner många teman som vi diskuterade genom åren. Tack för den upplevelsen!"


Horace Engdahl

Ann-Krestin Vernersson | En Rotvälta 2021


Professor emerita ANN-KRESTIN VERNERSSON skapade på Musikhögskolan i Malmö en utbildning i Rytmik som troligen var världsledande på det musikpedagogiska området. De studenter som utbildades hos henne är idag verksamma som musiklärare, sångare, producenter och musikchefer. Vernersson har med karaktäristisk sälta och konkretion skrivit flera böcker om Rytmik – man använder stort R för att särskilja metoden från den allmänna musikaliska termen rytmik – men också en laddad bok om sina möten med danskonstnären Birgit Åkesson. Under senare år har Vernersson fördjupat sig i textilkonst och måleri.

EN ROTVÄLTA skildrar med humor och svärta hennes barndom som flicka bland motsägelsefulla existenser i arbetarklassens Vislanda. Flickans uppväxt präglas av politiskt engagemang och existentiellt mörker, av skärande skratt och kvävande kyrkogång. Detta skall prägla henne på djupet. När hon i bilens bakruta ser fattigsmåland försvinna – men lämnar hon det någonsin inombords?- vet hon ännu inte att denna bakgrund skall bli en av förutsättningarna för hennes unika musikpedagogiska och konstnärliga gärning.


”Detta är en stilsäker odyssé genom Vislandas 1900-talshistoria berättad utifrån en uppväxande smålandstös perspektiv. Via den unga Ann-Krestins säkra blick för komik och tragedi färdas vi genom tid och rum i det Sverige som nyss fanns men plötsligt känns så avlägset. Man ömsom skrattar, fascineras och häpnar. Det är storartat!” 


Jan Sigurd, författare

Ann-Krestin Vernersson | Till de yngsta vid pianot


Ett fantasifullt och roligt material som öppnar möjligheterna vid pianot - både för barnet och pedagogen. Bilderna har många roliga detaljer att lägga märke till och det är lätt att skapa musik till bilderna. Hur låter det när tonerna springer ikapp? Träden susar och snurrorna snurrar fortare och fortare… Att skapa ljudbilder och kanske låta det utvecklas till en egen berättelse. Spännande! Bilderna bjuder in till lek, fantasi, samtal och frihet vid pianot.


Helene Olaison, pianopedagogKULTURSKOLAN/UNGAS FRIA TIDUtbildningsförvaltningenVäxjö kommun

Böckerna kan köpas direkt av Ann-Krestin Vernersson och boken "ord och rörelse skapar rum - möten med Birgit Åkesson" kan även köpas på Dansmuseet i Stockholm.